beargirlfriend

beargirlfriend

ใช้ e-CNY หยวนดิจิทัลง่ายๆ ผ่านทาง WeChat

WeChat หนึ่งในแอปส่งข้อความโซเชียลมีเดียสัญชาติจีน ประกาศเป็นตัวกลางสนับสนุนตัวเลือกการชำระเงินหยวนดิจิทัล หรือ e-CNY ผ่านระบบแอปพลิเคชัน จากการรายงานของ cryptopotato...