beargirlfriend

beargirlfriend

SCBX จ่อเทรดในตลาด 27 เม.ย.นี้ ปลื้มผู้ถือหุ้น SCB แลกหุ้นแล้วเกิน 90%

แบงก์ไทยพาณิชย์ (SCB) เผยผู้ถือหุ้น SCB แสดงความจำนงแลกหุ้นเป็น SCBX เกิน 90% พร้อมนำ SCBX เข้าเทรดในตลาดฯ 27 เม.ย.นี้ ตั้งเป้าระยะยาวดัน ธุรกิจแพลตฟอร์มเทคโนโลยี...