beargirlfriend

beargirlfriend

“ประกันสังคม” ดูแลลูกจ้างผู้ประกันตน สงกรานต์เจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้ารักษา รพ.ทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน มีความห่วงใย ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 เมษายน 2565 นี้ ตนได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ ให้บริการรวมถึงอำนวยความสะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์ แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง ที่สำคัญแนะนำให้พกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไว้ หากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือมีอาการเจ็บป่วยกะทันหัน ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยสำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้ ภายใน 72 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ผู้ประกันตน หรือโรงพยาบาลที่ให้การรักษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง แจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิให้ทราบโดยเร็ว ตั้งแต่เข้ารับการรักษา เพื่อให้โรงพยาบาลรับผิดชอบให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตนต่อไป

โดยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ มีผู้ประกันตนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ และอาจมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลในกรณี เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาได้ สำนักงานประกันสังคม ได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้เข้ารับการรักษาใน รพ. หรือ Hospitel

“กรณีผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาล ตามสิทธิและสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมทุกแห่ง ผู้ป่วยสีเขียว หรือมีอาการเล็กน้อยสามารถติดต่อ เพื่อเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation หรือการรักษาแบบ Hospitel ในกรณีที่สถานที่พักอาศัยไม่สะดวก นอกจากสามารถติดต่อเข้ารับการรักษาแบบ เจอ แจก จบ (การรักษาแบบผู้ป่วยนอก) ในโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการประกันสังคม ซึ่งเป็น โรงพยาบาลหลักและเครือข่ายทุกแห่ง สามารถเข้ารักษาได้ทั้งที่เป็น โรงพยาบาล ตามสิทธิ หรือ ไม่ใช่ตามสิทธิ และในโรงพยาบาลรัฐ ที่ไม่ได้อยู่ในโครงการ อีกทั้ง โรงพยาบาลอื่น ที่ทำ mou ในการให้บริการรักษา แบบ เจอ แจก จบกับ รพ. หลักที่อยู่ในโครงการประกันสังคม ในกรณีที่ผู้ป่วยสีเหลือง/แดง สามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ได้ทุกแห่งที่ใกล้บ้าน (UCEP PLUS) สำหรับผู้ประกันตน ม.40 สามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิ สปสช. (30 บาท) ตามแนวทางหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด”

นายบุญสงค์ กล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย “สงกรานต์ปี 2565 นี้ ผมขอให้พี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านเดินทาง กลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ดูแลตัวเองและครอบครัว อย่าประมาท การ์ดอย่าตก สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง”

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy