beargirlfriend

beargirlfriend

บลจ.วรรณ เปิดขายกองทุนใหม่ลงทุนธุรกิจด้าน “เมตาเวิร์ส” 14-22 ก.พ.นี้

บลจ.วรรณ เสนอขายกองทุนเปิดวรรณ เมตาเวิร์ส อิควิตี้ (ONE-METAVERSE) ลงทุนใน ETF ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse และคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส เชื่อ 3 ปีถัดจากนี้ มูลค่าตลาดโตแตะ 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 14 – 22 ก.พ. นี้ ผ่านธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) เปิดเผยว่า โอกาสการลงทุนของปีนี้ บริษัทยังคงแนะนำกองทุนประเภท Thematic ที่รับกับ Mega Trend ของโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดย Metaverse คือ การพัฒนาเทคโนโลยี ผ่านการสร้างระบบนิเวศของโลกเสมือนจริงให้เชื่อมต่อถึงกันแบบไร้รอยต่อ หมายความว่า ผู้ใช้งานในเทคโนโลยี Metaverse สามารถขับเคลื่อนไปพร้อมกันใน 3 มิติหลัก 1.เข้าถึงโลกออนไลน์ 2.ติดต่อสื่อสารกันได้ทันที 3.มีความเป็นส่วนตัว ได้ในโลกเสมือนจริง

เดิมเรามีอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ค้นหาและส่งข้อมูลผ่านลิงก์บนโลกออนไลน์ (Web 1.0) แต่ในปัจจุบัน ได้มีการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อติดต่อสื่อสารกันได้ทันทีแบบไร้สาย แต่ยังคงต้องอาศัยตัวกลาง (Centralized) เช่นเจ้าของแพลตฟอร์มต่าง ๆ (Web 2.0) แต่ในอนาคตผู้ใช้งานจะเข้ามามีส่วนร่วมในการยืนยันข้อมูลเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวโดยที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยตัวกลาง (Decentralized) จะช่วยให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นสามารถล่วงรู้ข้อมูลส่วนตัว (Data Privacy) ของเราได้ (Web 3.0) โดย Metaverse คือเทคโนโลยีแบบไร้รอยต่อที่ทำให้ผู้ใช้งานเพิ่มประสบการณ์ในโลกเสมือนจริงผ่านเทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่าง ๆ

ยกตัวอย่าง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อินเดียใช้ VR ในการจำลองการผ่าตัด บริษัท Hyundai ใช้ VR Development Space ในการพัฒนาโมเดลและการผลิตรถยนต์ META เปิดตัว Horizon Workrooms สำหรับทำงาน ประชุม เรียน โดยสามารถพูดคุยได้เสมือนจริง ดังนั้น อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี Metaverse เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยทาง Bloomberg Intelligence เชื่อว่า การลงทุนในธีม Metaverse จะประเมินมูลค่าตลาดกว่า 8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2024 ขณะที่สถาบัน Ark invest ประเมินรายได้จากโลกเสมือนจริงสามารถแตะ 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2021 ซึ่งมีรายได้ 1.8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจใน Metaverse ช่วง 3 ปีถัดจากนี้ บลจ.วรรณ เล็งเห็นโอกาสการลงทุน โดยนำเสนอกองทุนเปิดวรรณ เมตาเวิร์ส อิควิตี้ (ONE-METAVERSE) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก โดยที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ มีรายได้ หรือได้รับประโยชน์จากธุรกิจทั้งในทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ กิจกรรม บริการ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ METAVERSE หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ VIRTUAL PLATFORM ธุรกิจในอุตสาหกรรม SOCIAL MEDIA รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ COMMUNICATION SERVICES ซึ่งจะเป็นเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 14-22 ก.พ.นี้ โดยผู้ลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ผ่านตัวแทนจำหน่ายธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

สำหรับ ONE-METAVERSE มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active Fund โดยแบ่งสัดส่วนลงทุนใน Roundhill Ball Metaverse ETF ประมาณ 50% ของเงินลงทุน โดยมีดัชนีอ้างอิง คือ Ball Metaverse Index ที่เน้นลงทุนใน 7 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse ได้แก่ Compute, Networking, Virtual Platforms, Interchange Standards, Payments, Content, Assets, Identity Services และ Hardware

และประมาณ 20% ของเงินลงทุน จะลงทุนใน Xtrackers MSCI World Communication Services UCIT ETF เป็นกองทุน ETF ที่เน้นการลงทุนในธุรกิจ Communication Services โดยมีดัชนีอ้างอิง คือ MSCI World Communication Services 20-35 Index โดยกองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนไปยังหุ้นหลาย ๆ ตัวที่มีเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย หรือ อุปกรณ์ที่สนับสนุน Ecosystem ของ Metaverse หรือ Virtual Platforms เช่น 5G สายเคเบิลและระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ

“ONE-METAVERSE มีจุดเด่น คือ กองทุนจะจัดสรรเงินลงทุนส่วนที่เหลืออีกประมาณ 30% ของเงินลงทุน เพื่อการลงทุนหุ้นรายตัวตามดุลพินิจของผู้จัดการลงทุน บลจ.วรรณ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดในระยะยาว ขณะเดียวกันในระยะสั้นผู้จัดการกองทุนก็มีการ Active เพื่อลดความผันผวนในช่วงตลาดขาลง โดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Dynamic Hedging” นายพจน์กล่าว

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance